Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
Teknisk Industrivern gjennomfører årlig kontroll av brannslukningsmateriell i henhold til NS3910.  Vårt verksted foretar også "10 års service", refylling og trykkprøvinger av alle typer brannslokkere.
 
Vedlikeholdsnivåene er inndelt i tre:
 
1. Visuell kontroll – gjennomføres av eier/bruker (egenkontroll).  Sjekk at brannslokkeren:
 
Er plassert på angitt sted
Er lett tilgjengelig, synlig og har bruksanvisning vendt fremover
Har bruksanvisning som er leselig
Ikke er synlig skadet
Som har trykkindikator (manometer) som angir tilfredsstillende trykk
Har forsegling/plombering som ikke brutt
Blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende
Ikke er fremmedlegeme i utløpsdysene
 
2. Kontroll - gjennomføres av kompetent person
3. Service - gjennomføres av kompetent person