Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
For brannvernleder - eiers representant
 
Varighet
2 dager fra kl 09:00 - 16:00
Kursinnhold
Dag 1:
Lover, regler, rutiner, instrukser, og branndokumentasjon byggeiere.

Dag 2:
Lover, regler, rutiner, instrukser, og branndokumentasjon virksomheter, førstehjelp, grunnleggende brannvernopplæring (teori/praksis).
Sted
Hos kunden etter avtale
 
 
For brannvernansvarlig - virksomhetens representant
 
Varighet
1 dag fra kl kl 09:00 - 16:00
Gjelder for
Nye og og for personer med sertifikat som er utgått med mer enn 6 måneder.
Kursinnhold
Lover og regler, rutiner, instrukser, og branndokumentasjon virksomheter, førstehjelp, grunnleggende brannvernopplæring (teori/praksis).
Sted
Hos kunden etter avtale