Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

 
Varighet:
 
1 dag fra 09:00 - 16:00
Kurslokale, møterom samt utendørs
2 kursledere: teori og praksis
 
Teori:
 
 • Kort om regelverket og plikter
 • Årsaksfordeling.
 • Branntrekant og brannutvikling.
 • Røyken dreper.
 • Branninstruks og varsling.
 • Orden og merking av brannpost.
 • Hvordan har vi det hjemme
  røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier
 
 
Praksis:
 
Generell informasjon om diverse brannslokkere.
 • Kontroll av apparater
 • Bruksområde.
  Hvilke type branner de forskjellige er egnet til
 • Kastelengde
 • Holdbarhet
 • Tømmetid
 • Brukerveiledning
 
Slukking av brann
 • Brann i kar v/ bruk av brannslokkere
 • Småbranner v/ bruk av alternative slukkemetoder
 
Røykvogn
 • Visuell effekt av røykfylt rom
 • Sikt i røyk og under røyken (friluftsone)
 • Hvor tidlig man må reagere
 • Rømningsveier