Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

Røykvarsleren - hjemmets viktigste livredder
 
Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hva trenger du? Hvor skal du henge de opp? Hvordan skal de vedlikeholdes?
 
Vi anbefaler optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse kan kjøpes både enkeltvis og i sett. Sjekk på emballasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604".
 
Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av de oppdager røyk.
 
Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg tilknyttet en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet.

EVAC+CHAIR Evakueringsstol
 
Spesielt utviklet og konstruert med tanke på evakuering av funksjonshemmede, skadde ellerbevisstløse personer fra fler-etasjes bygninger i tilfelle brann eller andre katastrofer hvor heiser og normale utganger ikke kan benyttes.
 
Rømningsstolen gjør det dermed også lettere for bedrifter og institusjoner å tilby arbeid til grupper av befolkningen som tidligere har vært vanskelige å ansette på grunn av problemene som oppstår dersom en hurtig rømning av bygningen skulle bli nødvendig.
 
Enkel betjening
Bare en person er nødvendig for å betjene EVAC+CHAIR til å transportere passasjeren raskt langs korridorer, rundt trange hjørner og ned trapper til sikkerhet. Tunge løft er ikke lenger nødvendig. EVAC+CHAIR oppbevares ved eller i nærheten av hvilken som helst utgang, hvor den foldes sammen og henges på veggmonterte spesialkroker klar til øyeblikkelig bruk.
 
Lav vekt - stor styrke
Denne stolen er laget av aluminium og er meget lett å bruke. Det er tre modeller, en for normal trappevinkel og en for brattere trapper samt en modell for evakuering av fly.
 
Den glir ned trappen
Hurtighet, sikkerhet og bekvemmelighet er tre vesentlige fortrinn ved «EVAC+CHAIR» sammenlignet med den tungthåndterlige rullestolen vi er vant med. Ingen bevegelseshemmet person blir forlatt eller tvinges til å bruke trappene når brann eller alarm har forårsaket heisstans.
 
Den triller bortover gulvet
Kompakt forhåndslagring på strategiske steder gjør at en «hurtig-rullestol» alltid er tilgjengelig til bruk i en nød-situasjon og muliggjør rask og sikker transport av personell gjennom korridorer til heiser og utganger.
 
Tilpasset trapper
På trappeavsats vil stolens geometri gjøre at hele vekten overføres til de to hovedhjulene slik at retningsendringer og horisontaltransporten går greit.
 

Brannsikkerhet på hytten
 
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.
Typiske brannårsaker
 
Årlig er det branner og branntilløp i over 1000 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker.
 
Vedlikehold
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig. Hver gang du tar i bruk hytta, bør røykvarsleren testes med testknappen. Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.
 
Sjekkliste
  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.
 
 
 
Kilde: Norsk Brannvernforeing