Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

Følg oss på sosiale medier

Unngå brann i elektriske apparater og utstyr
 
Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater, samt feil og mangler ved elektriske anlegg, er årsaken til nesten halvparten av alle boligbranner i Norge.
 
   
Følg bruksanvisningen
Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn det de er tiltenkt og laget for. Forsøk deg heller ikke som «hobbyreparatør» – overlat reparasjoner til fagfolk. Installer røykvarsler i nærheten av vaskemaskin, oppvaskmaskin og i rom med komfyr.
 
Unngå bruk av skjøteledning
En tommelfingerregel er at apparater som bruker over 1000 watt ikke skal kobles til med skjøteledning. Apparater som bruker mye strøm krever ledninger som er tilpasset «mengden» strøm som skal passere. Om du kobler disse til via skjøteledning, kan du risikere at dimensjonene ikke er kraftige nok. Dette kan igjen føre til brann. Panelovner, flyttbare oljeovner, tørketromler og vaskemaskiner er eksempler på apparater som aldri skal kobles til med skjøteledning.
 
Termostatstyrte apparater
Mange apparater som brukes daglig i husholdninger, som kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 
Vaskemaskiner og tørketromler
Vaskemaskiner og tørketromler er vanlige brannårsaker. Bruk vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen bare når du er våken og tilstede.  Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk. Tette lofiltre kan gi høy varmeutvikling og føre til brann.
 
Oppladbart utstyr
Ikke bruk pc i senga. Mobiltelefoner, pc’er og elektroniske leker bør hverken lades om natten eller når du forlater boligen. Oppladbare batterier er ikke ment for å lade i flere timer enn nødvendig, og vil bli ødelagt over tid. Dette kan i verste fall føre til brann. Det er derfor viktig at oppladbart utstyr kun blir ladet opp under tilsyn og og at ladingen avsluttes når batteriet er fullt.
 
Stand-by
Det anbefales at man slår elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i «stand-by».
 
Ikke lag brann til nattmat
Komfyren er den absolutte verstingen i statistikken. Hver tiende dødsbrann starter på komfyren fordi folk glemmer eller sovner fra matlagingen. Disse brannene skjer ofte på nattestid. Husk derfor at det er tryggere å spise ute enn å lage mat på komfyren hjemme om du er sulten, trøtt og full.
 
Flyttbare varmeovner
Brannvesenet oppfordrer til at bruk av flyttbare ovner skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute.
 
Huskeregler ved bruk av flyttbare varmeovner:
 • Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikken/produsenten.
 • Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming.
 • Bruk bør kun skje under oppsikt, når folk er til stede. Ovnene bør slås av om natta.
 • Ovnene må ikke plasseres inntil brennbart materiale.
 • Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg.
 • Ikke dra ovnen etter ledningen. Hold i støpslet og ikke strømkabelen når støplet trekkes ut.
 • Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring.
 • Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller skades under flytting.
 • Ikke sett strøm på en flyttbar oljeovn hvor oljen har lekket ut.
 • Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.
 • Ingen elektriske varmeovner må tildekkes når de er i bruk. Det kan føre til overoppheting og brann.
 • Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk.
 • Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til brennbart materiale foran ovnen.
 • Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå. Ikke bruk skjøteledning.
 • Bruk kun fastmonterte panelovner på barnerom.
 • Varmeovn uten termostat bør ikke brukes i små rom hvor barn sover.
 
Les mer om elsikkerhet på Elsikkerhetsportalen.no

04.07.2018
 
TENK BRANNSIKKERHET – OGSÅ PÅ SJØEN
 
Sommeren er over oss - og for mange betyr det båtliv. Nyt livet på sjøen – men tenk over brannsikkerheten om bord før du legger fra kai. Med trang innredning, liten plass og mye løsøre kan en båtbrann få store konsekvenser. Det meste er brennbart i en båt. - En brann i en båt kan utvikle seg svært raskt. Sammen med begrensede rømningsmuligheter bør man ha tenkt gjennom hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne i båten. Oppstår det brann i en fritidsbåt, må man selv være forberedt på å slokke den.
 
Tenk sikkerhet
Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent. Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, også dersom det tar fyr i en nabobåt. Om bord i båt gjelder vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking. Vi råder båtfolket til å tenke sikkerhet dersom det skulle begynne å brenne i båten.
Dersom det oppstår brann i båten er det viktigste å ivareta egen og medpassasjerers sikkerhet. I verste fall må man rømme fra brannen ved å hoppe i sjøen. Dette er også en av grunnene til at fritidsbåter skal være utstyrt med redningsvest til alle om bord.
 
Anbefaler gassvarsler
Vi anbefaler alle båteiere å ha på plass gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter, samt å ha slokkeutstyr ombord. Kombinasjonen lettantennelige materialer og brannfarlige væsker og gasser gjør at det fort kan stå om sekunder hvis det først begynner å brenne.
Brannvesenet ønsker ikke å ødelegge gleden for båtfolket, men de vil minne om at propanlekkasje, kullosforgiftning og brann er reelle farer, som man burde ta på største alvor før det eventuelt skjer noe.
 
Sørg for fungerende røykvarsler
Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. I båthavner ligger man tett, og en brann sprer seg derfor raskt. Det kan være trangt og vanskelig å komme seg ut fra lugarene. Bruker man fritidsbåten til overnatting, er det livsviktig å ha en fungerende røykvarsler montert ombord. Et tidlig varsel kan redde liv. I tillegg bør et brannslokningsapparat være selvsagt tilleggsutstyr.
 
Påbudt med vest
Redningsvest er et selvsagt tilbehør på sjøen. Fra 1. mai 2015 ble det påbudt med egnet flyteutstyr for både voksne og barn som er ombord i fritidsbåter som er under åtte meter, når båten er i fart.
 
Ifølge Sjøfartsdirektoratet er fritidsbåt i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann. Båter som leies ut til fritidsformål er også omfattet.
Det vil si at motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og lignende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr. Vannsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vannski, tube og wakeboard, er også omfattet av påbudet om å ha på egnet flyteutstyr.
 
NOEN REGLER FOR Å UNNGÅ BRANN I BÅTEN:
1. Søl ikke med bensin eller diesel
2. Elektriske anlegg og gassutstyr ombord må installeres og repareres av fagfolk
3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
4. Husk pulverapparat, eller annet godkjent slokkemiddel til brannslokking
5. Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer
6. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje
7. Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden
 

12.06.2018
 
Flexit AS tilbakekaller eldre versjoner av baderomsviften Silent Eco.
Berørte vil få erstattet produktet med en nyere modell.
 
 
 
Årsaken er enkelte branntilløp, der mulig årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert før oktober 2017.
 
En rekke uavhengige eksperter i inn- og utland har undersøkt produktet uten å finne noen systematiske feil. Produktet er sertifisert iht. gjeldende lover og forskrifter.  Selv om det ennå ikke er konkludert med hva som er brannårsak, velger Flexit likevel å tilbakekalle det aktuelle produktet.
Branntilløpene involverer en svært liten andel av de 75.000 viftene som totalt er levert. Men selv om sannsynlighet for brann er liten, ber Flexit likevel deg om å sjekke om du har en slik vifte. Dersom du har det, anbefales det å skru av bryteren til viften og ikke bruke produktet inntil det er erstattet med et nytt.
 
Flexit sender ny vifte
Dersom du har installert en slik vifte, ber vi deg gå inn på linken til vårt skjema, se under. Her finner du både bilde av viften og mer informasjon som hjelper deg med å avdekke om dette gjelder din modell. Her kan du registrere deg for å få en ny vifte. Så fort vi har registrert henvendelsen, vil vi forberede utsendelse av ny vifte. Den sendes med post, og du får en SMS så fort den kan hentes på nærmeste utleveringssted.
 
Dersom du har en vifte som er montert av autorisert installatør, og har dokumentasjon på dette (eks. samsvarserklæring), vil Flexit også sørge for forskriftsmessig montering av den nye viften. En lokal montør vil i så fall ta kontakt for nærmere avtale.
 
Varslet DSB
Saken er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i tråd med gjeldende retningslinjer. Aktuelle vifter er tilbakekalt fra forhandlernes butikker og lager. Flexit følger DSB sine retningslinjer for tilbakekalling av produkter av denne typen. Flexit beklager ulempen for alle kunder, og gjør det nå så enkelt og raskt som mulig å få en ny vifte. Folk skal være trygge på Flexit sine produkter, og at Flexit tar ansvar og ordner opp når noe som dette først har skjedd.
 
 
Med tillatelse fra Flexit AS
 

26.05.2018
 
Brannsikker på camping
Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bobilen i god avstand fra naboene.
Sjekk at røykvarsleren fungerer der du skal sove. Tenk brannsikkerhet på camping
 
 
Monter røykvarsler
En brann utvikler seg raskt i en campingvogn eller et telt og hvert sekund teller. Har du en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler.
 
Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker før du legger ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, så du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne.
 
Husk brannslokkingsapparat
Brannslokkeapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og jevnlig blir vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet er ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og effektivt kveler mindre flammer.
 
Hold minst 3 meter avstand
På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet. En avstand på 3 meter er ikke nok til å hindre en brann i å spre seg videre. Formålet med avstanden er å begrense spredningen av brannen, slik at personer nær brannen rekker å rømme og eventuelt bidra i slokkearbeidet.
For terrasser, spikertelt og andre mer faste konstruksjoner kan bestemmelser fra plan- og bygningsloven gjelde. Dette skal være beskrevet i campingplassens regler.
 
Pass på grillen
Ikke sett grillen for nær campingvognen, bobilen eller teltet. Grillen blir svært varm og kan sette fyr på både vegger, teltduk og underlaget. Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter fra teltduken.
Bruk aldri åpen ild eller glødende kull inne i teltet eller forteltet. En teltduk tar fort fyr og kan gi fra seg mange giftige gasser. Tenner du grill og gassapparater inne i teltet risikerer du ikke bare at teltet tar fyr, men også at luften i teltet blir så dårlig at det er fare for kvelning.
 
Propan
Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 
Sjekk elanlegget
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er eiers ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Det er en god idé å få en fagperson til å gjøre en kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske, før ferieturen starter. Les også nøye campingplassens regler for tilkobling og bruk av strøm.
 
Hvis det brenner
1) Redd deg selv og folk som er i fare.
2) Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
3) Forsøk å slokke dersom du ikke utsett deg selv for fare.
 

02.05.2018
 
Løvstakk Cup 2018
 
Lørdag 21.04.18 ble Løvstakk Cup 2018 arrangert på Tjønnen idrettspark av Frøya Idrettslag. Mange lag og ivrige fotballspillere, jenter og gutter var samlet til felles fotballglede!
 
 
 
Mellom de mange kampene, stod vi i Teknisk Industrivern AS ansvarlig for pauseunderholdning. Vi hadde fått "leid" inn supertrikseren Sondre Ødegård Aksnes! Han imponerte stort med sine ferdigheter, og var til glede for både små og store!..
 

19.04.2018
 
Digitale brannverntjenester
 
I kraft av vår gode og dyktige samarbeidspartner, PiD Solutions AS i Tønsberg er vi nå også total leverandør av digitale brannvernstjenester og e-læring. Vi kan skreddersy digitale løsninger for alle typer virsomheter, som bar,restaurant,hotell,næringsbygg,kjøpesentre,leiegårder, sykehus m.fl.
 
Michel Morais Samdal hos oss tar seg av tilrettelegging, opplæring og support for våre kunder i Bergen. For ytterligere informasjon om våre digitale tjenester og priser, ta kontakt med:
 
michel.samdal@teknisk-industrivern.no eller ring Michel på 930 13 608.
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!
 

12.04.2018
 
Stolt og kry leverandør av brannvernstjenester
til Stiftelsen Bryggen i Bergen!
 
Nå skal vi også levere digital brannbok og e-læring i brannvern for Stiftelsen Bryggen og dens ca. 80 leietakere!
Vi takker for tilliten !
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!
 

10-04-2018
 
Ny bil til bilparken vår !
 
Ny bil til bilparken vår! En stolt servicetekniker, Roy Abrahamsen henter ut sin nye servicebil! Stolt og kry, og måtte Royen få mange gode produktive år med denne!
 
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!
 

Teknisk Industrivern AS var med under innspilling
av denne noe uvanlige kosenserten for NRK.
 
 
Klikk på bildet under for å lese artikkelen og se videoen.
 

CAVIUS Røykvarsler - den lille kjempen.
 
Røykvarslere er noe av det viktigste utstyret du trenger i boligen din, men er dessverre ofte noe av det siste mange tenker på. Du bruker tusenvis av kroner på å pusse opp og dekorere hjemmet ditt med kostbare møbler og belysning, men har inntil nå måttet benytte store og stygge røykvarslere. Ikke nå lenger..
 
CAVIUS fotoelektrisk røykvarsler er utviklet og designet i Danmark og er en velkommen endring fra de tradisjonelle, store og stygge varslere vi har hatt i årevis. Basert på teknologi anbefalt av brannvesen og sikkerhetstjenester over hele verden, tilbyr produktet tidlig deteksjon av brann i hjemmet og varsler med en gjennomtrengende alarm når røyk blir oppdaget. Og den ser flott ut! Så liten og stilig at du ikke vil nøle med å plassere den der den fungerer best: Midt i rommet.
 
 

SLIK SIKRER DU DEG MOT BRANN
 
Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå.
 
Den vanligste brannårsaken er uforsiktighet og uvitenhet med bar ild og elektriske artikler. De aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.
 

Brann med elektrisk årsak
 
Brann med elektrisk årsak og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør nesten halvparten av alle branner i Bergen. Stress og glemsomhet spiller inn når vi snakker om feil bruk av elektrisk utstyr.
 
” Mange branner tilberedes på komfyren”
Hele 13 prosent av bolig- brannene skyldes tørrkoking. “Jeg skulle bare”, er det vi ofte hører når brannen på kjøkkenet er slokket. Sørg for at du slår av komfyren om telefonen ringer eller noen er på døren din.
 
Er ditt hjem el-sikkert?
Bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget og det elektriske utstyret i din bolig er ditt ansvar!
Brosjyren "Er ditt hjem el-sikkert?" gir en oversikt over viktige områder innen elsikkerhet i boliger.
 
 
Last ned brosjyren ved å klikke på bildet til høyre ->
Kilde: Bergen Brannvesen

Trygt på hytta med brannvett
 
Kos på hytta med stearinlys, fyr på peisen og elektriske apparater som får varmesjokk kan fort ende galt hvis du ikke bruker brannvett
 
Levende lys, propangass, parafinlamper, vedovn, peis og ovnsrør med mye sot kan bli brannfeller hvis du ikke er oppmerksom. Derfor bør du også ha røykvarsler som fungerer i alle rom der det sover folk, brannslokkingsapparat som virker og aller helst en vannslange.
 
Dersom brann oppstår, fungerer en vannslange aller best til slokking. Et pulverapparat er tomt på sekunder, og er det ikke i ettersett hvert 5. år og snudd årlig, kan innholdet ha forsteinet seg.
 

14.12.2017
 
Vi har holdt den årlige "Juleøvelsen" hos Kaffehuset Friele på Midtunhaugen
 
 
De er alltid så glad og blide når vi kommer, noe som gjør juleøvelsen til et stort høydepunkt for oss å komme til hvert år.
Instruktøren René Leonidas Morais Samdal stilte med nisselue og det ble servert gløgg og pepperkaker! Dette var gøy.
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!

1. desember er Røykvarslerens Dag
 
Jula er dessverre høytid også for brann. 1. desember er røykvarslerens dag - dagen for å bytte batterier i røykvarsleren.
 
Norge er i verdenstoppen når det gjelder brann - vi er ikke flinke nok til å forebygge og vi er slappe med å sikre oss hvis det oppstår brann. Røykvarsleren redder liv. Brannvesenet oppfordrer alle til å bruke denne dagen til å bytte batteri og sjekke at røykvarslerene virker. Det anbefales også at man tar en kikk på røykvarslerne hos eldre pårørende.
 

Fyr riktig - unngå brann
 
Vedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua.
Her følger noen gode råd for trygg og økonomisk fyring.
 
ILDSTEDET
Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.
 
 

Brannsikkerhet i hjemmet
 
Her vil du finne en del informasjon som kan være til nytte for å forebygge og unngå uønskede hendelser i ditt hjem.
 
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
I følge brannstatistikken er det klart flest boligbranner i helgene. Dette har sammenheng med en større aktivitet i "hus og hjem" i helgene med dertil større strømforbruk, mer bruk av åpen ild, mer matlaging osv. Et høyere alkoholforbruk i helgene slår også negativt ut på brannskadestatistikken.
 
40 til 50 % av alle branner i Norge kan relateres til en elektrisk årsak, enten ved feil på anlegg og utstyr, eller ved feil bruk av elektrisk materiell og utstyr. Ca. 1/3 av alle som omkommer i brann i Norge omkommer som følge av brann med "elektrisk årsak".
 
 

Vi leverer kurs, opplæring og øvelser
 
Hver dag , gjennom hele året jobber våre erfarne og dyktige instruktører for å levere
gode og engasjerende kurs i brannvern og førstehjelp !
 
 
Vi leverer grunnleggende brannvernopplæring, evakueringsøvelser, kurs i brannvernledelse, kurs og sertifisering i varme arbeider, grunnleggende førstehjelpskurs og grunnopplæring for industribrannvern m.fl. I tillegg kan vi «skreddersy» kurs for din virksomhet etter behov!
 
Vi leverer kurs til store deler av det private næringsliv og offentlige etater i Bergen!
Med over 30 års bransjeerfaring i BERGEN er vi godt kjent for våre engasjerende og gode kurs!
 
For mer informasjon, ring oss gjerne på
telefon 90 81 82 90.
 
 
 
Vi kan BERGEN! Vi kan BRANNvern!

Tenk brannsikkerhet - også på reise
 
Bare syv prosent har med egen reiserøykvarsler på ferie. Det viser nye tall fra Reiseundersøkelsen 2015 fra Europeiske Reiseforsikring, utført av TNS Gallup.
 
Booker inn i brannfeller
Det er dessverre en del nordmenn som booker seg inn i brannfeller på utenlandsferien i sommer, som regel uten at de er klar over eller tenker over det selv. - Både i deler av Europa og i andre deler av verden råder en helt annen sikkerhetskultur, mindre krav til tekniske tiltak og et slappere kontrollregime enn hva vi har her hjemme, advarer Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.
 
Siden 1970-tallet er det registrert over 50 større katastrofebranner i hoteller verden rundt. Til sammen har disse brannene krevd over 1 700 menneskeliv. Så sent som i mai i år, omkom seks personer i en hotellbrann i Schneizlreuth i Tyskland.
 
Enkelt å sikre seg
Kjøp inn en reiserøykvarsler, så er du tryggere på at du blir vekket om det er røyk i rommet. Bruk noen minutter på å sette deg inn i hotellets brannrutiner, og særlig hvilke rømningsmuligheter du har. Prøvegå gjerne rømningsveiene, anbefaler Kalheim. Anbefalingen om å ta med reiserøykvarsler gjelder i høyeste grad også for de som ferierer i utleieboliger. Ingen bør legge seg til å sove uten mulighet til å bli varslet ved brann.
 
Gode råd når du sjekker inn på hotell
 • Les rømningsplanen og branninstruksen.
 • Oppsøk og gjør deg kjent med rømningsveiene.
 • Gjør deg kjent med hvor det finnes slokkeutstyr.
 • Reiser dere med barn, gjør en avtale om hvordan dere skal opptre ved brann.
 • Varsle resepsjonen hvis du finner blokkerte rømningsveier.
 • Plasser reiserøykvarsleren høyt i rommet, f.eks. på en hylle.
 
I tilfelle brann
Følg hotellets branninstruks og personalets anvisninger.
Er rømningsveiene blokkert av røyk eller brann, vurder om det er tryggest å bli på hotellrommet til redningspersonell er på plass. '
Gi deg til kjenne via vindu eller balkong.
 

15.08.2017
 
Deltronic PS-1241 Optisk reiserøykvarsler med innbruddsfunksjon/døralarm
 
Reiserøykvarsler med enkel innbruddsalarm. Optisk brannvarsler reiserøykvarsler tiltenkt midlertidig bruk ved reiser. ”Innbruddsalarm” funksjonen gjør at man blir varslet hvis en dør eller et vindu åpnes.
 
 
 
Ikke stol på at alle hoteller har brannvarslingsanlegget i orden. Ta med din egen brannvarsler og du er sikker på at den virker og at du blir varslet i tide.
 
Andre land har nødvendgvis ikke det samme krav til varsling som det du er vant til og derfor bør reiserøykvarsleren bli en fast del av utstyret på tur.
 
Denne optiske brannvarsler reiserøykvarsler melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone og/eller ved at ”innbruddsalarm” funksjonen utløses. Når røykdetektor kammeret igjen er røykfritt eller alarmen frakobles, avstilles
signaltonen.
 
”Innbrudsalarmfunksjon”
Det medfølger en ledning med kontaktbryter som kan plasseres mellom
dør og karm eller mellom vindu og karm. Åpnes vinduet eller døren,
går reiserøykvarsleren i alarm.
 
Batterisperre og spesiel monteringsbrakett
Røykvarsleren kan ikke monteres i taket uten batteri.
Monteringsbraketten er konstruert for montere reiserøykvarsleren
midlertidig på en enkel måte på dørblad, rammer, speil etc.
 
Populær gaveartikkel som viser at du bryr deg om mottageren.
Reiserøykvarsleren er en populær gave og kan leveres med trykk
direkte på røykvarsleren. Ved større antall også i egendesignet eske.
 
Tekniske data:
Dimensjoner (hxbxd): ca. 90x80x30mm.
Vekt: ca. 120g (ink. batteri og brakett)
Batteri: 9 volts batteri, medfølger.
Batteriets levetid: >1 år
Driftstemperatur: +5° til +38°C
Luftfuktighet: 0 – 85 %
Signaltonens lydstyrke: >85 db (A)/3 m
Godkjenninger: DSB 235-100
Leveringsomfang: Monteringsbrakett, døralarmkabel, batteri og bruksanvisning.

03.07.2017
 
Lurer du på hvilke regler som gjelder for utendørs brenning?
Her er gode råd for bålbrenning og annen bruk av ild utendørs.
 
 

30.06.2017
 
 
Vær forsiktig
Uansett om du griller på engangs-, gass- eller kullgrill pass på:
 
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
 • All grilling skal foregå ute, men husk forbudet mot ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen
 
 

22.04.2017
 
 
I kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett, er det krav fra forsikringsselskapene at man skal ha automatisk slokkeanlegg. I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det også krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3.
 
Teknisk Industrivern AS leverer Saval Kitchenflex automatiske slokkeanlegg i forskjellige størrelser
passende til små-, mellomstore- og storkjøkken.
 
 

06.04.2017
 
Pressemelding fra Norsk Brannvernforening:
 
 
En undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg i 2016, viser at rundt 8000 hytter i Norge ikke har røykvarsler, og hele 15000 hytter mangler slokkeutstyr. . Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.
 


Brannøvelse for industrivern hos Toro
 
Lørdag,18.03.2017 hadde Teknisk Industrivern AS fullskalaøvelse for industrivernet på TORO i Indre Arna. Været var nydelig, og mannskapet i industrivernet var i toppslag! Gjennomgang av utstyr og ATV, praktiske slukkeøvelser med slangeutlegg fra kum og opplæring med praktiske øvelser for saniteten. Øvelsen ble avsluttet med fellesøvelse, sammen med vårt dyktige brannvesen, Bergen brannvesen , avd. Arna.
 

 
I likhet med generell brannsikkerheten i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner å brenne, er det viktig at nødvendige kriterier blir lagt til grunn på arbeidsplassen. Jo høyere krisebevissthet man har, jo lettere er det å oppdage når kriser er i utvikling. Brann er en alvorlig hendelse, som ofte får store konsekvenser for de som rammes. Kun enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller
begrense dette.
 

 
Mange skal avgårde til noen velfortjente dager på fjellet. Husk at brannsikkerhet er like viktig på hytta som hjemme!
 
Det første du bør gjøre når du kommer på hytta er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyr er på plass. Stearinlys og peiskos er ofte en del av hyttekosen, men åpen flamme er en hyppig kilde til brann. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ildsteder ligger også høyt på lista over årsaker til brann i hytter. Tidlig varsling kan være livreddende når ulykken først er ute, et godt tips kan derfor være å ta med nytt batteri til brannvarsleren når du drar på hyttetur.
 

Studentboliger som brannfeller
 
Mange studenter er opptatt av sentral plassering når de jakter på hybel. Men de må også tenke sikkerhet.  Når det begynner å brenne, må det finnes rømningsveier og brannvarsler - og brannslukker må være tilgjengelig.
 
Veldig mange jakter i disse dager på et sted å bo. Knøttsmå rom på fem til åtte kvadrat ligger til leie på finn.no. De går unna for 5000 kroner måneden. Mange er for en tid villig til å akseptere litt «uvante» forhold for å være sikret tak over hodet.
 
Men det viktigste er å passe på sikkerheten. Vi i Forbrukerrådet er ikke eksperter på brannsikkerhet, men vi får ofte spørsmål om hva folk bør passe på når de skal leie.
 

Brannfarlige væsker og gasser
 
Bensin, rødsprit, lynol og lignende er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige. Det samme gjelder gasser som propan. Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før det tar fyr eller eksploderer. Det er derfor viktig at beholderne som væskene oppbevares i er tette og tydelig merket. Oppbevaring bør skje i et rom med god utlufting. Det finnes klare regler for hvor store mengder som er tillatt å oppbevare i boliger.
 

De vanligste brannfellene i hjemmet
 
Så lett kan det begynne å brenne, dersom du ikke tar de nødvendige forholdsreglene.
 
En av de nye fellene som har kommet, er biopeisene. Det kan være farlig hvis den allerede er varm og man heller på nytt brennstoff. Da kan det oppstå en gass som er farlig å tenne på, og mange har da opplevd å få flammen som oppstår, rett mot seg. Slike peiser har også falt ned fra veggen under bruk fordi de er feilmontert.
er brannbart.
 
 

Tenn levende lys - med våkent brannvett
 
November og desember er de månedene der det tennes flest levende lys i Norge. Det er liten tvil om at levende lys skaper god stemning, men de er også ofte er årsak til alvorlige branner.
 
Hold alltid levende lys under oppsikt.
Forlat aldri rom med levende lys. Dersom du må forlate rommet uten at det er andre til stede, slokk lysene. Pass også på at du ikke sovner fra levende lys. Ved festlige anledninger der det nytes alkohol, sørg for at minst én person holder seg edru nok til å huske å slokke lysene når festen er over.
 

Dette bør du vite om røykvarslere.
 
Riktig type og riktig plassering
Skulle ulykken først være ute, da bør du ikke bare være sikker på at du har en røykvarsler som fungerer, men også at den er montert på riktig sted i huset. Å ha røykvarslere i hjemmet er en billig livsforsikring for deg og familien din, men dessverre er det mange som er forvirret når det gjelder både antall, type og plassering av denne lille dingsen. Ifølge en stor undersøkelse Forbrukerrådet.no nylig utførte, er det nemlig mange som synes det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan man skal benytte og plassere røykvarslere for å best beskytte hjemmet mot brann og giftig røykutvikling.
 

Derfor bør du ikke lade mobilen ved sengen
når du sover
 
Er du en av dem som setter mobilen til lading ved siden av sengen når du legger deg? Det kan i verste fall være livsfarlig. Ikke lad mobilen ved eller i sengen. Mobilen kan bli så varm at den tar fyr, og den vil da utskille giftig røyk. Den røyken er så skadelig at du kan sovne inn for godt før du merker noe. Sørg også for å kun bruke originalladere som er kjøpt fra autoriserte produsenter.
 

Advarer mot brannfare ved å lade elbil hjemme
 
Å lade Teslaen hjemme blir som å drifte en liten leilighet i tillegg til eneboligen - på samme kurs. Her er 7 tips for sikker lading.
 
Populariteten til elbilen har eksplodert
Nå er det nesten 50.000 elbiler på norske veier, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Flere elbiler på veiene er selvfølgelig veldig bra. Samtidig er det elektriske anlegget i mange hus og garasjer ikke bygget for å håndtere lading av elbil. Vi står overfor en ny og alvorlig utfordring for brannsikkerheten i norske hjem.
 
Strømforbruket kan fort øke med 20 prosent hvis du lader elbilen hjemme. En elbil med et normalt kjøremønster på 15.000 kilometer i året, og som bruker 0,2 kWh/km, vil ha et årlig strømforbruk på rundt 3000 kWh. Til sammenligning bruker en husholdning i snitt 16.000 kWh elektrisk strøm i året, ifølge Statistisk sentralbyrå.
 
 

BRANNsekk for barnehager!
 
Våren og sommeren er i anmarsj, og det er tid for å være ute i naturen og å kose seg med bål og grill. Med mange smårollinger er det viktig å være forberedt på at det kan oppstå forbrenning eller tilløp til brann. Teknisk Industrivern AS har derfor spesialprodusert en BRANNsekk som inneholder førstehjelpsutstyr med tanke på små branntilløp og lettere forbrenningsskader, etter idé fra Damsgård barnehage. BRANNsekken er blitt populær, og på oppfordring har vi nå produsert flere sekker.
 
Hvis interesse, vennligst ta kontakt med oss på jarle.samdal@teknisk-industrivern.no for informasjon og bestilling.