Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@tiv.no

Bålbrenning og bålvett
 
Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen.
 
Fra 15. april til 15. september kan du fremdeles grille eller brenne hageavfall i din egen hage eller grille på egnete steder i for eksempel parkområder eller i strandkanten. Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. All bålbrenning utføres på eget ansvar. Det finnes også tilrettelagte grill- og bålplasser på byfjellene i Bergen, som kan benyttes hele året. Disse finner du på Fløysletten og Skomakerdiket, Munkebotn og ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet.
 
Bålvettregler
Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind.
 
Følg disse bålvettreglene:
  • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.
  • Hold bålet under oppsyn og kontroll.
  • Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.
  • Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
  • Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.
 
Engangsgrill
Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.
 
Hageavfall
Det er lov å brenne hageavfall, men kun små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.
Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer.
 
Bålpanne
Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall, hvor man kun skal brenne tørr og ren ved, eller bruke grillkull.
 
Kilde: Bergen Brannvesen
 

AKTIVT BRANNVERN  - ØV HJEMME
 
Klikk på ett av bildene for å lese mer
 
 

EVAC+CHAIR Evakueringsstol
 
Spesielt utviklet og konstruert med tanke på evakuering av funksjonshemmede, skadde eller bevisstløse personer fra fler-etasjes bygninger i tilfelle brann eller andre katastrofer hvor heiser og normale utganger ikke kan benyttes.
 
Rømningsstolen gjør det dermed også lettere for bedrifter og institusjoner å tilby arbeid til grupper av befolkningen som tidligere har vært vanskelige å ansette på grunn av problemene som oppstår dersom en hurtig rømning av bygningen skulle bli nødvendig.
 
Enkel betjening
Bare en person er nødvendig for å betjene EVAC+CHAIR til å transportere passasjeren raskt langs korridorer, rundt trange hjørner og ned trapper til sikkerhet. Tunge løft er ikke lenger nødvendig. EVAC+CHAIR oppbevares ved eller i nærheten av hvilken som helst utgang, hvor den foldes sammen og henges på veggmonterte spesialkroker klar til øyeblikkelig bruk.
 
Lav vekt - stor styrke
Denne stolen er laget av aluminium og er meget lett å bruke. Det er tre modeller, en for normal trappevinkel og en for brattere trapper samt en modell for evakuering av fly.
 
Den glir ned trappen
Hurtighet, sikkerhet og bekvemmelighet er tre vesentlige fortrinn ved «EVAC+CHAIR» sammenlignet med den tungthåndterlige rullestolen vi er vant med. Ingen bevegelseshemmet person blir forlatt eller tvinges til å bruke trappene når brann eller alarm har forårsaket heisstans.
 
Den triller bortover gulvet
Kompakt forhåndslagring på strategiske steder gjør at en «hurtig-rullestol» alltid er tilgjengelig til bruk i en nød-situasjon og muliggjør rask og sikker transport av personell gjennom korridorer til heiser og utganger.
 
Tilpasset trapper
På trappeavsats vil stolens geometri gjøre at hele vekten overføres til de to hovedhjulene slik at retningsendringer og horisontaltransporten går greit.